Elektro Fiala Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektromontáže, elektrické vytápění, osvětlení, alarmy, kamery, datové sítě a internet
Jste zde: Elektro Fiala

Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení

Elektrikář, elektrikáři, jsme tu pro Vás. Zajistíme Vám montáž, servis, revizi, údržbu a opravu elektroinstalace, připojení elektrických spotřebičů, osvětlení, elektrické vytápění i zabezpečení, vašeho bytu, domu, chaty, chalupy a garáže. Pro firmy zajistíme elektromontáže, revize, servis, opravy a údržbu elektroinstalace, elektrických spotřebičů a elektrických zařízení, zabezpečení kanceláře, obchodu, dílny, restaurace, hotelu a to včetně datové sítě, nastavení a správu datové sítě, vašich počítačů, internetového připojení a kamerového systému.

Elektrické přímotopy, sálavé panely, elektrické radiátory, infrazářiče

Elektrické přímotopy nejsou tak náročné na elektrický přívod jako akumulační kamna a elektrokotle. Většinou jde o jednofázové elektrické spotřebiče připojené k elektrické instalaci napevno svorkovnicí nebo se zapojují do zásuvky. Výhodou elektrických přímotopů je, že po zapnutí začnou ihned, nebo během několika minut hřát, po vypnutí brzy vychladnou, tzn. teplotu vytápěného prostoru je možné regulovat s minimálním zpožděním. Elektrické přímotopy jsou také nejlevnější […]

Elektroinstalace v koupelně

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem jsou koupelny považovány za prostory zvlášť nebezpečné a elektroinstalace v koupelně se řídí normou ČSN 33 2000-7-701, která rozděluje koupelny na zóny podle vzdálenosti od vany (sprchy). Základním ochranným opatřením je ochrana odpojením od zdroje elektrického proudu jističem a proudovým chráničem. Doplňujícím ochranným opatřením je ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí […]

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích. Dimenzování přívodu do bytu by mělo být podle předpokládaného příkonu bytu s ohledem zda se elektrická energie používá pouze pro běžné spotřebiče, pro ohřev teplé vody, pro vaření na elektrickém sporáku (varné desce), zda v bytě bude klimatizace, trouba, sušička, nebo zda bude […]

Revize a opravy elektrických zařízení

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob. Pro firmy je tedy povinnost jednoznačná, inspektorát práce navíc může udělit finanční pokuty provozovateli elektrických zařízení bez platných revizí až do výše 2.000.000,- Kč. Veřejné provozovny, obchodní, ubytovací a zábavné prostory je již asi zbytečné […]

Akumulační kamna – montáže, opravy a servis

Akumulační kamna využívají absorpčních vlastností magnezitových cihel. Z těchto cihel, nahřátých v době platnosti levného tarifu, nebo přebytku elektřiny se potom v průběhu dne uvolňuje akumulované teplo, buď pouze přes tepelnou izolaci akumulačního jádra, nebo v případě zvýšené potřeby tepla prouděním za pomoci ventilátoru. Ventilátor je spínán prostorovým termostatem, pomocí kterého si uživatel nastavuje požadovanou teplotu vytápěného prostoru v průběhu dne. […]

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Norma […]

Elektroinstalace – zákony, vyhlášky a nařízení

Pro zřízení, provoz, údržbu elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče platí zejména právní předpisy: Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování […]

Návrh, výroba a montáž rozváděčů nn

Požadavky na rozváděče nn Rozváděče nebo rozvodnice jsou výrobky, jejich výroba a uvedení do provozu se řídí zákonem č. 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, Nařízením vlády č. 118/2016 Sb. O posuzování shody elektrických zařízení nn, a musí být v souladu s harmonizovanými mormami, tj. ČSN EN 61439-X. Podle ČSN EN 61439-1 ed.2 je rozváděč kombinace jednoho nebo více spínacích […]

Aktualizováno: 1.10.2017 — 13:30
Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.
 
Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!
 
Kontakty a další informace:
Elektro Fiala ... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ... Zobrazit mobilní verzi   -   Elektro Fiala s.r.o. © 2017