Cena elektroinstalace, rozpočty

Rozpočty, cenové nabídky a kalkulace na elektroinstalace a elektromontáže je možné sestavit podle katalogu stavebních a montážních prací 800-741, 800-742, M21 a M46 ÚRS Praha v programu MS Excel nebo ve specializovaných programech, např. OCEP nebo KROS. V každém případě jde o odbornou administrativní práci, vyžadující znalosti z oboru a sestavení rozpočtu je mnohdy i časově značně náročné. V případě, že potřebujete sestavit rozpočet elektroinstalací a elektromontáží je možné použít následující přehled základních elektroinstalačních a elektromontážních prací. Pro ceny materiálů do rozpočtů na elektroinstalace a elektromontáže je možné použít orientační ceník elektromateriálu.

 

Demontáže, bourací, výkopové a pomocné práce:

Položka podle montážního ceníku M21 a M46 pro sestavení rozpočtu: Rozpočtová cena:
Sekání drážky v cihle (do šíře 20mm a do hloubky 30mm) 30,53 Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm a do hloubky 40mm) 37,85 Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 100mm a do hloubky 40mm) 58,61 Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 200mm a do hloubky 40mm) 87,91 Kč/bm
Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru 75mm) 28,08 Kč/ks
Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru 150mm) 39,07 Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 400x600mm a do hl 120mm) 202,69 Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 600x1200mm a do hl 150mm) 939,16 Kč/ks
Sekání drážky v betonu (do šíře 20mm a do hloubky 30mm) 85,47 Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 50mm a do hloubky 40mm) 131,87 Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 100mm a do hloubky 40mm) 147,40 Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 200mm a do hloubky 40mm) 163,61 Kč/bm
Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 75mm) 161,17 Kč/ks
Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 150mm) 177,05 Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 400x600mm a do hloubky 120mm) 1133,09 Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 600x1200mm a do hloubky 150mm) 2202,68 Kč/ks
Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu 34,19 Kč/ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 400x600mm) 84,25 Kč/ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 600x1200mm) 129,43 Kč/ks
Ostatní bourací práce a likvidace odpadu (HZS) 396,00 Kč/hod
Přesun materiálu (vnitrostavenišťní doprava - HZS) 396,00 Kč/hod
Ostatní pomocné práce neprovádíme.    
Demontáže jsou účtovány jako 50% ceny montáže + likvidace elektroodpadu.    
Zemní (výkopové) práce neprovádíme. Ceny si stanoví externí firma.    
 

Elektroinstalace a elektromontážní práce:

Položka podle montážního ceníku M21 a M46 pro sestavení rozpočtu: Rozpočtová cena:
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech, vč. sádrování 28,08 Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu 25,64 Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené plast. pásky) 24,42 Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v lištách) 23,20 Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v trubkách 25,64 Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby) 47,62 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" ve zdech vč. sádrování 21,98 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" v sádrokartonu 20,76 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" volně (uchycené plast. pásky) 20,76 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" (v ocelových žlabech, v lištách) 19,54 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" v trubkách 21,98 Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 50mm" (cihla, sdk, žlaby, volně) 54,95 Kč/bm
Uložení kabelu koax (cihla, sdk, žlaby, volně) 20,76 Kč/bm
Uložení kabelu UTP, STP, SYKFY, JYTY (cihla, sdk, žlaby, volně) 18,32 Kč/bm
Uložení ohebné trubky ve zdi do průměru 25mm, vč. sádrování 29,30 Kč/bm
Uložení ohebné trubky ve zdi do průměru 50mm, vč. sádrování 35,41 Kč/bm
Montáž ochranné trubky nástěnné 29,30 Kč/bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm) 28,08 Kč/bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 40x60mm) 32,97 Kč/bm
Montáž plastového žlabu (o rozměru do 60x120mm) 37,85 Kč/bm
Osazení krabice do zděné konstrukce, vč. sádrování 34,19 Kč/ks
Osazení krabice do sádrokartonu 29,30 Kč/ks
Osazení krabice nástěnné 43,96 Kč/ks
Zapojení vodičů v krabici 39,07 Kč/ks
Zavíčkování krabice 9,77 Kč/ks
Osazení rozvaděče do zdi vč. sádrování (do vel. 400x600mm) 522,59 Kč/ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel. 400x600mm) 417,58 Kč/ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel. 400x600mm) 358,97 Kč/ks
Osazení rozvaděče do zdi vč. sádrování (do vel. 600x1200mm) 782,66 Kč/ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel. 600x1200mm) 626,37 Kč/ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1200mm) 539,68 Kč/ks
Osazení a zapojení jednofázového jističe v rozvaděči 196,58 Kč/ks
Osazení a zapojení trojfázového jističe v rozvaděči 410,26 Kč/ks
Osazení a zapojení proudového chrániče v rozvaděči 410,26 Kč/ks
Zapojení ostatních přístrojů v rozvaděči (HZS) 396,00 Kč/hod
Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky 230V/16A 91,58 Kč/ks
Osazení a zapojení spínače (1pól) 230V/10A 76,92 Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 230V/10A 84,25 Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (křížový) 230V/10A 92,80 Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 230V/10A 108,67 Kč/ks
Osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT 125,76 Kč/ks
Osazení a zapojení datové zásuvky (jeden port) 148,96 Kč/ks
Osazení ostatních domovních přístrojů (HZS) 396,00 Kč/hod
Sestavení, připevnění a zapojení svítidla (HZS) 396,00 Kč/hod
Zapojení ostatních elektrospotřebičů (např. motory, ventilátory, stroje) 396,00 Kč/hod
 

Orientační ceník elektromateriálu ke stažení:

Ceník elektromateriálu.pdf   Ceník elektromateriálu.zip

Sestavení rozpočtů, kalkulací a cenových nabídek elektroinstalací a elektromontáží

Zpracování návrhů, sestavení rozpočtů, kalkulací a cenových nabídek elektroinstalací a elektromontáží je placenou službou účtovanou podle ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. Pro stavební firmy, bytová družstva, společenství vlastníků, pro výběrová řízení a pod. jsou tyto práce účtovány podle ceníku. Na základě vaší objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura a po uhrazení zálohy budou provedeny administrativní práce. V případě, že se zakázka bude realizovat do jednoho měsíce od zaslání cenové nabídky, bude přijatá záloha použita k částečné úhradě ceny zakázky. V případě, že se zakázka nezačne do uvedené doby realizovat, bude Vám vystaven daňový doklad za provedené administrativní práce.

Pro spotřebitele a koncové zákazníky platí ceny uvedené v ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. V případě vážného zájmu o realizaci zakázky může být pro tyto zákazníky učiněn konkrétní návrh ceny díla s materiálem a hrubým odhadem prací. Tento návrh je vždy považován za rozpočet daný s výhradou ve smyslu §2622 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a není zpoplatněn.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!