Opatření proti nemoci Covid-19

Z důvodu aktuálního šíření nemoci Covid-19 je nutné maximální dodržování následujících opatření:

– Je nutné omezit osobní kontakt se zákazníky na nezbytně nutnou dobu.

– Respirátor FFP2 je vždy považován za nutnost po celou dobu provádění činností u zákazníka, a to oboustranně.

– Za minimální bezpečný odstup jsou považovány dva metry a pokud je to možné, je nutné tuto vzdálenost dodržovat.

– Před zahájením realizace zakázky je nutné vzájemné ubezpečení, že pracovník i zákazník se cítí zcela zdráv, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění, či jiných příznaků nemoci Covid-19, chřipky nebo nachlazení.

– Zároveň je nutné vzájemné ubezpečení, že nebyl v blízkém kontaktu s nemocnou osobou nebo osobou v karanténě. Tímto je myšleno, že v posledních dnech nikdo v domácnosti, ve škole, ani na pracovišti, nebyl v izolaci, karanténě, nebo neměl příznaky onemocnění.

Tímto opatřením chráníme před možným nakažením nemocí Covid-19 nejen sebe, naše blízké, ale i vás a ostatní zákazníky se kterými se v nejbližších dnech setkáme.

 

Aktuální omezení provozu služeb naší firmy z důvodu pandemie nemoci Covid-19:

Vzhledem k aktuálnímu šíření vysoce nakažlivé mutace Omicron jsou u zákazníků prováděny pouze neodkladné opravy. Ostatní zakázky jsou až do zlepšení pandemické situace odloženy.

Po dobu topné sezóny mají přednost opravy elektrického vytápění. Jiné zakázky lze provádět pouze dle časových možností.

 

Prokázání o bezinfekčnosti a pravidelné testování na Covid-19:

Zde je zveřejněn certifikát o očkování: certifikát o očkování proti Covid-19.

Od 7. ledna 2022 do odvolání je každý pátek proveden PCR test ve zdravotnickém zařízení a následující zakázky se realizují až po obdržení výsledků testu. Pokud by byl test pozitivní, krajská hygienická stanice by nařídila izolaci a nebylo by možné další zakázky provádět.

V souladu s mimořádným opatřením MZČR ze dne 5. ledna 2022 se od 17. ledna 2022 provádí každé pondělí a čtvrtek samotestování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 rychlým antigenním testem. V případě pozitivního testu bude postupováno podle uvedeného mimořádného opatření.

Vzhledem k probíhající pandemii není možné plánované termíny garantovat. Pokud by byly výsledky testu na Covid-19 pozitivní, naplánované zakázky se odkládají. Zákazníkům toto bude po obdržení, nebo zjištění, pozitivního výsledku testu co nejdříve sděleno telefonicky a/nebo emailem.