Elektro Fiala s.r.o.

Elektrikář, elektrikáři Praha 4, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a rekonstrukci elektroinstalace, elektrického vytápění, alarmů, kamerových systémů, datových sítí a připojení k internetu.

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a rekonstrukci podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Číst dál: Prohlášení o použití souborů cookies

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Elektro Fiala s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti smlouvy týkající se dodávky zboží nebo služby, uzavírané mezi dodavatelem, společností Elektro Fiala s.r.o. a odběratelem, fyzickou či právnickou osobou.

Ustanovení obchodních podmínek jsou ve smyslu §1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Odběratel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Číst dál: Obchodní podmínky společnosti Elektro Fiala s.r.o.

Zpracování návrhů, sestavení rozpočtů, kalkulací a cenových nabídek elektroinstalací a elektromontáží je placenou službou účtovanou podle ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. Pro stavební firmy, bytová družstva, společenství vlastníků, pro výběrová řízení a pod. jsou tyto práce účtovány podle ceníku.

Pro spotřebitele a koncové zákazníky platí ceny uvedené v ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. V případě vážného zájmu o realizaci zakázky může být pro tyto zákazníky učiněn konkrétní návrh ceny díla s materiálem a hrubým odhadem prací. Tento návrh je vždy považován za rozpočet daný s výhradou ve smyslu §2622 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a není zpoplatněn.

Číst dál: Cena elektroinstalace, rozpočty a cenové nabídky

Ceník

Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Elektro Fiala s.r.o. Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Číst dál: Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací

Galerie

Naše reference, ukázky některých provedených elektro prací ve fotogalerii z realizovaných zakázek v průběhu naší činnosti. Fotografie z některých nově realizovaných zakázek jsou zveřejněny na firemních stránkách facebook, google+twitter, nebo i na mapách google a dalších internetových prezentacích.

Číst dál: Elektro práce, fotogalerie z realizovaných zakázek

Elektrikáři Praha 4

Hledáte elektrikáře z Prahy 4, elektroinstalační firmu v Praze 4, pořebujete revizi elektroinstalace, elektrikáře z Prahy na kontrolu nebo opravu elektroinstalace, potřebujete vyměnit vadnou zásuvku, vypínač, jistič a chybí Vám elektrikář, nebo uvažujete o novém osvětlení? Jste firma a potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci a potřebujete elektrikáře, nebo chcete mít pohodu a klid ve svém domě nebo bytě a bylo by vhodné aby elektrikář důkladně zkontroloval zda je vše v pořádku? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete novou počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje a potřebujete elektrikáře na slaboproudé rozvody?

Číst dál: Elektrikář Praha 4, kontakty a informace


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!