Ceník

Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Elektro Fiala s.r.o. Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

 

Elektroinstalace, montáže, opravy a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:
Elektroinstalační práce 420,- Kč/hod
Kontrola a měření elektroinstalace 420,- Kč/hod
Oprava elektroinstalace 420,- Kč/hod
Montáž elektrických zařízení 420,- Kč/hod
Kontrola a měření elektrických zařízení 420,- Kč/hod
Oprava elektrických zařízení 420,- Kč/hod
 

Elektrické spotřebiče - montáže a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací:
Základní cena:
Montáž elektrických spotřebičů
420,-
Kč/hod
Připojení elektrických spotřebičů k elektroinstalaci
420,-
Kč/hod
Kontrola a měření elektrických spotřebičů
420,-
Kč/hod
Servis elektrických spotřebičů
420,-
Kč/hod
 

Slaboproudá zařízení - návrh, montáže a servis:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:
Montáž a servis zabezpečovacích systémů (EZS) 420,- Kč/hod
Montáž a servis kamer a kamerových systémů (CCTV) 420,- Kč/hod
Montáž a servis datových sítí (SKS) 420,- Kč/hod
Konfigurace a správa datových 420,- Kč/hod
Programování a ostatní softwarové práce 420,- Kč/hod
Návrh slaboproudých zařízení 420,- Kč/hod
 

Dokumentace, elektro revize, posudky, návrhy a administrativní práce

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:
Dokumentace skutečného provedení (podle rozsahu a ATP) od 2100,- Kč/ks
Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů (podle rozsahu a ATP) od 1260,- Kč/ks
Vypracování zprávy o revizi elektrických zařízení (podle rozsahu a ATP) od 1260,- Kč/ks
Kusové ověření rozvaděče DBO podle ČSN EN 61439-3 (podle rozsahu a ATP) od 840,- Kč/ks
Revize nepřipevněného elektrospotřebiče a nářadí 230V dle ČSN 33 1600 ed.2 105,- Kč/ks
Revize nepřipevněného elektrospotřebiče nad 3600W dle ČSN 33 1600 ed.2 210,- Kč/ks
Revize nepřipevněného třífázového elektrospotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 210,- Kč/ks
Karta elektrického spotřebiče (mimo revizi) 18,- Kč/ks
Evidenční štítek elektrického spotřebiče (mimo revizi) 12,- Kč/ks
Samostatná revize připevněného elektrospotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 210,- Kč/ks
Revize elektrospotřebiče podle jiných předpisů (podle rozsahu a ATP) od 210,- Kč/ks
Revize el. zařízení malého stroje dle ČSN 60204-1 ed.2 (podle rozsahu a ATP) od 210,- Kč/ks
Revize strojního zařízení dle předpisu výrobce (podle rozsahu a ATP) od 840,- Kč/ks
Prohlídky, posudky, zkoušky, měření, ověření - každá započatá hodina 420,- Kč/hod
Návrhy technického řešení elektrických zařízení - každá započatá hodina 420,- Kč/hod
Administrativně technické práce (ATP) - každá započatá hodina 420,- Kč/hod
 

Ostatní poskytované služby a ceníkové položky

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Základní cena:
Sestavení rozpočtu (cenové nabídky) - cena za každou položku (řádek) 42,- Kč/kpl
Ostatní výše neuvedené služby 420,- Kč/hod
Tisk dokumentu ve formátu A4 - každá strana tisku 9,- Kč/str
Export dokumentu do formátu pdf 0,- Kč/str
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb + poštovné 210,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím elektronických technologií (email, cloud) 0,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím poštovní datové zprávy (Česká pošta, s. p.) 20,- Kč/ks
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby
 

Doprava a přeprava materiálu:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a sevisních prací: Cena dopravy:
Doprava a přeprava materiálu PHA (doprava po Praze) 20,- Kč/km
Doprava a přeprava materiálu (cesta mimo Prahu) 12,- Kč/km
Parkování v místech placeného stání (parkovací zóny a placená parkoviště) dle tarifu
 

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy):

Příplatek za práce prováděné mino provozní dobu (pohotovostní příplatek) + 50 %
Příplatek za práce prováděné mino provozní dobu v neděli a ve svátek (příplatek Ne+Sv) + 100 %
Pro zakázky většího rozsahu je možné dohodnout individuální množstevní slevu až do 10%.
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu až do 10%.
Při opakované (druhé a další) revizi elektroinstalace nebo elektrospotřebiče sleva 10%.
 

Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování sjednaných platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize. Ceník je platný od 1.7.2018, pokud nejsou ceny upraveny ve smlouvě o dílo nebo v servisní smlouvě. Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku) nebo vlastní přenosnou parkovací kartou. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, při montáži pro bytové účely je možnost uplatnit sníženou sazbu DPH. Výše DPH je stanovena daňovými zákony. V případě stavebních nebo montážních prací je pro plátce DPH stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona o DPH.

 

Orientační ceník elektromateriálu ke stažení:

Ceník elektromateriálu.pdf   Ceník elektromateriálu.zip


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!