Pravidelná revize elektrických zařízení

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních, předešlo se možným škodám na majetku a nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách.

Podklady pro provádění pravidelné revize jsou:

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– zpráva o výchozí revizi a předchozí revizi
– záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných na elektrickém zařízení
– doklady o dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředíTřídy vnějších vlivůRevizní lhůty
základní, normálnínormální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA55 roků
venkovní, pod přístřeškemumístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace4 roky
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdcipřibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL23 roky
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchuAG3, AH3, BE2, BE32 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitouAD2 až AD8, AF41 rok
 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízeníVyužití a konstrukce budovyRevizní lhůty
zděné, obytné a kancelářské budovyBD1, BD25 roků
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízeníBA2, BD43 roky
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)BA1, BD3, BD42 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3CA22 roky
pojízdné a převozné prostředky1 rok
prozatímní zařízení staveniště6 měsíců
 

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-6

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace provedené dle ČSN 33 2000-7-7xx

ProstoryDoporučené lhůty
oddíl 701: prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory3 roky
oddíl 702: prostory plaveckých bazénů a fontán1 rok
oddíl 703: místnosti se saunovými kamny3 roky
oddíl 704: staveniště a demolice6 měsíců
oddíl 705: zemědělská a zahradnická zařízení3 roky
oddíl 706: omezené vodivé prostory3 roky
oddíl 707: zařízení pro zpracování dat5 roků
oddíl 708: parkovací místa karavanů v kempech1 rok
oddíl 714: venkovní osvětlení4 roky
 

Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitostí provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

Potřebujete pravidelnou revizi elektroinstalace, elektrických zařízení, nebo potřebujete prohlídku a zjištění stavu elektrických zařízení? Provádíme výchozí i pravidelné revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu, zároveň je možné dohodnout odstranění zjištěných závad. Pokud však není k dispozici výchozí revize, není možné provádět pravidelnou revizi, starší elektroinstalace většinou již nevyhovují platným normám a pro novou výchozí revizi většinou není starší elektroinstalace vyhovující. Přesto Vám doporučujeme alespoň kontrolu elektroinstalace, zejména u starších hliníkových rozvodů. Předejdete tím možným škodám na vašem majetku!