Z důvodu nemoci se nové zakázky dočasně nepřijímají.
zákony, vyhlášky a nařízení

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Pro zřízení, provoz, údržbu elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče platí zejména právní předpisy:

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 16/2016 Sb. – o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška č. 28/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 48/1982 Sb. – o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Co by Vás mohlo nejvíce zajímat?

Podmínky připojení k elektrizační soustavě pro nové připojení a zvýšení příkonu

Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ⇒ stránky ERÚ
Připojovací podmínky ČEZ (distribuční území Středočeský kraj a další) ⇒ stránky ČEZ
Připojovací podmínky PRE (distribuční území Praha a Roztoky) ⇒ stránky PRE

Cena za rezervovaný příkon (hlavní jistič) při novém připojení a zvýšení příkonu

Cena podle přílohy č. 8 vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro hladinu NN

Způsob připojeníPožadovaný hlavní jističCena za rezervaci příkonu
1 fázové připojení1x 6A1 200,- Kč
1 fázové připojení1x 10A2 000,- Kč
1 fázové připojení1x 16A3 200,- Kč
1 fázové připojení1x 20A4 000,- Kč
1 fázové připojení1x 25A5 000,- Kč
3 fázové připojení3x 10A5 000,- Kč
3 fázové připojení3x 16A8 000,- Kč
3 fázové připojení3x 20A10 000,- Kč
3 fázové připojení3x 25A12 500,- Kč
3 fázové připojení3x 32A16 000,- Kč
3 fázové připojení3x 40A20 000,- Kč
3 fázové připojení3x 50A25 000,- Kč
3 fázové připojení3x 63A31 500,- Kč
3 fázové připojení3x 80A40 000,- Kč

Při zvýšení příkonu na stávajícím odběrném místě se cena za rezervaci požadovaného příkonu (hlavního jističe) sníží o cenu stávajícího rezervovaného příkonu. Poplatek za rezervaci příkonu se uhradí distribuční společnosti na základě uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti před instalací hlavního jističe a elektroměru.

Napište nám, navrhneme Vám řešení elektroinstalace podle vašich představ v souladu s předpisy, pomůžeme Vám s administrativou, připravíme rozumnou cenovou nabídku a realizaci, zajistíme dokumentaci skutečného provedení i následnou revizi.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!

Elektroinstalace

návrh elektroinstalace
elektromontáže
rekonstrukce elektroinstalace
opravy elektroinstalace
opravy elektrických zařízení
připojení el. spotřebičů

Revize a opravy

revize elektroinstalace
revize el. spotřebičů
revize el. zařízení strojů
revize hromosvodů
posudek vnějších vlivů
dokumentace elektro

Elektrické vytápění

návrh el. vytápění
montáž aku kamen
montáž elektrokotlů
montáž přímotopů
podlahové vytápění
opravy a servis el. vytápění

Rozváděče nn

návrh rozváděčů nn
výroba rozváděčů nn
dokumentace rozváděčů nn
ověření rozváděčů nn
opravy rozváděčů nn
nabíjecí stanice elektromobilů

Slaboproudá zařízení

návrh zabezpečení
montáž a servis alarmů
kamerové systémy
ethetnetové sítě LAN
bezdrátové sítě WiFi
internetové propojení VPN
Elektro Fiala …   pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu …
Všechna práva vyhrazena - Elektro Fiala s.r.o. © 2000 - 2022