Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Pro zřízení, provoz, údržbu elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče platí zejména právní předpisy:

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 16/2016 Sb. – o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška č. 28/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 48/1982 Sb. – o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Co by Vás mohlo nejvíce zajímat?

Podmínky připojení k elektrizační soustavě pro nové připojení a zvýšení příkonu

Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ⇒ stránky ERÚ
Připojovací podmínky ČEZ (distribuční území Středočeský kraj a další) ⇒ stránky ČEZ
Připojovací podmínky PRE (distribuční území Praha a Roztoky) ⇒ stránky PRE

Cena za rezervovaný příkon (hlavní jistič) při novém připojení a zvýšení příkonu

Cena podle přílohy č. 8 vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro hladinu NN

Způsob připojeníPožadovaný hlavní jističCena za rezervaci příkonu
1 fázové připojení1x 6A1 200,- Kč
1 fázové připojení1x 10A2 000,- Kč
1 fázové připojení1x 16A3 200,- Kč
1 fázové připojení1x 20A4 000,- Kč
1 fázové připojení1x 25A5 000,- Kč
3 fázové připojení3x 10A5 000,- Kč
3 fázové připojení3x 16A8 000,- Kč
3 fázové připojení3x 20A10 000,- Kč
3 fázové připojení3x 25A12 500,- Kč
3 fázové připojení3x 32A16 000,- Kč
3 fázové připojení3x 40A20 000,- Kč
3 fázové připojení3x 50A25 000,- Kč
3 fázové připojení3x 63A31 500,- Kč
3 fázové připojení3x 80A40 000,- Kč

Při zvýšení příkonu na stávajícím odběrném místě se cena za rezervaci požadovaného příkonu (hlavního jističe) sníží o cenu stávajícího rezervovaného příkonu. Poplatek za rezervaci příkonu se uhradí distribuční společnosti na základě uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti před instalací hlavního jističe a elektroměru.

Napište nám, navrhneme Vám řešení elektroinstalace podle vašich představ v souladu s předpisy, pomůžeme Vám s administrativou, připravíme rozumnou cenovou nabídku a realizaci, zajistíme dokumentaci skutečného provedení i následnou revizi.