Elektro Fiala s.r.o.

Elektro revize Praha 4, Praha a okolí. Provádíme revize elektroinstalace a elektrických zařízení, výchozí revize elektrických zařízení, pravidelné i mimořádné revize, revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí, revize elektrických zařízení strojů a strojních zařízení.

Požadavky na elektrická zařízení stanoví zákony, vyhlášky a normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a elektrické spořebiče. Cenu za připojení odběrného místa (cena za hlavní jistič) a cenu za distribuci stanoví Energetický regulační úřad. Připojovací podmínky k distribuční soustavě upřesňují zákony, vyhlášky, platné normy a rozhodnutí ERÚ. Před uvedením elektrických zařízení do provozu je nutná revize!

Revize elektrického zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Elektřina není vidět a to nejhorší je, že bez varování Vás dokáže ohrozit na zdraví, na životě, nebo způsobit značné škody na majetku. Je povinností majitele udržovat elektrická zařízení v bezpečném stavu po celou dobu životnosti. Revizí se zpravidla odhalí možné poškození elektrozařízení dříve, než dojde k úrazu nebo poškození majetku, a tím předejdete problémům a škodám.

Dokumetace skutečného provedení je k provedení revize potřebná, u pravidelné (mimořádné) revize je potřeba i původní výchozí revize, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize a zjištění skutečného stavu neobejde. Pokud není k dispozici dokumentace a výchozí revize, je možné alespoň ověřit stav a bezpečnost elektrického zařízení, případně navrhnout další postup.


Revize stroje

Předmětem pravidelné revize je přívod elektrické energie ke stroji nebo strojnímu zařízení podle ČSN 33 1500 a elektrická instalace strojního zařízení podle ČSN EN 60204-1 ed.2. O revizi se vystaví Zpráva o revizi elektrické instalace a o kontrole bezpečnosti provozovaného strojního zařízení, případně i záznam v provozní dokumentaci provedené revizi nebo kontrole.

Revizi na elektrických zařízeních provádí osoba oprávněná k revizím na vyhrazených elektrických zařízeních (revizní technik), kontrolu na ostatních zařízeních a pracovním prostředí osoba oprávněná ke kontrolám bezpečnosti práce (Bezpečnostní technik BOZP).

Číst dál: Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Zákony o elektrotechnice

Elektrická zařízení musí být uzpůsobena a provedena tak, aby při uvažovaném provozu a zacházení nebyla nebezpečná ani pro obsluhu ani pro okolí, ani nesmí být příčinou požáru nebo výbuchu. Elektrická zařízení musí být provedena podle platných elektrotechnických předpisů a norem a smějí být zřizována, vyráběna, rozšiřována a opravována jen oprávněnými a kvalifikovanými pracovníky v souladu s platnými právními předpisy.

Pro zřízení, provoz, údržbu a opravy elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče jsou platné a závazné zejména právní předpisy uvedené v přehledu.

Číst dál: Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Revize elektrospotřebiče

Kontroly, zkoušení a revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů jsou povinné pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Provádíme revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2 v Praze a blízkém okolí. Na základě zjištěných závad a jejich posouzení je možné dohodnout i opravu vadného spotřebiče.

Číst dál: Revize a opravy elektrických spotřebičů


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávka spotřebitele  Firemní poptávka (na IČO)