Rozpočty, cenové nabídky a kalkulace na elektroinstalace a elektromontáže je možné sestavit podle katalogu stavebních a montážních prací 800-741, 800-742, M21 a M46 ÚRS Praha v programu MS Excel nebo ve specializovaných programech, např. OCEP nebo KROS. V každém případě jde o odbornou administrativní práci, vyžadující znalosti z oboru a sestavení rozpočtu je mnohdy i časově značně náročné. V případě, že potřebujete sestavit rozpočet elektroinstalací a elektromontáží je možné použít následující přehled základních elektroinstalačních a elektromontážních prací. Pro ceny materiálů do rozpočtů na elektroinstalace a elektromontáže je možné použít orientační ceník elektromateriálu.

 

Demontáže, bourací, výkopové a pomocné práce:

Položka podle montážního ceníku M21 a M46 pro sestavení rozpočtu:Rozpočtová cena:
Sekání drážky v cihle (do šíře 20mm a do hloubky 30mm)35,47Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm a do hloubky 40mm)43,08Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 100mm a do hloubky 40mm)68,08Kč/bm
Sekání drážky v cihle (do šíře 200mm a do hloubky 40mm)102,12Kč/bm
Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru 75mm)32,62Kč/ks
Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru 150mm)45,39Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 400x600mm a do hl 120mm)235,46Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 600x1200mm a do hl 150mm)1090,95Kč/ks
Sekání drážky v betonu (do šíře 20mm a do hloubky 30mm)99,29Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 50mm a do hloubky 40mm)153,18Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 100mm a do hloubky 40mm)171,23Kč/bm
Sekání drážky v betonu (do šíře 200mm a do hloubky 40mm)190,06Kč/bm
Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 75mm)187,22Kč/ks
Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 150mm)205,67Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 400x600mm a do hloubky 120mm)1316,22Kč/ks
Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 600x1200mm a do hloubky 150mm)2558,68Kč/ks
Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu39,72Kč/ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 400x600mm)97,87Kč/ks
Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 600x1200mm)150,25Kč/ks
Ostatní bourací práce a likvidace odpadu (HZS)460,00Kč/hod
Přesun materiálu (vnitrostavenišťní doprava - HZS)460,00Kč/hod
Ostatní pomocné práce neprovádíme.  
Demontáže jsou účtovány jako 70% ceny montáže + likvidace elektroodpadu.  
Zemní (výkopové) práce neprovádíme. Ceny si stanoví externí firma.  
 

Elektroinstalace a elektromontážní práce:

Položka podle montážního ceníku M21 a M46 pro sestavení rozpočtu:Rozpočtová cena:
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech, vč. sádrování32,63Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu29,79Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené plast. pásky)28,37Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v lištách)26,96Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v trubkách29,79Kč/bm
Uložení kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby)55,32Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" ve zdech vč. sádrování25,54Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" v sádrokartonu24,12Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" volně (uchycené plast. pásky)24,12Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" (v ocelových žlabech, v lištách)22,71Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 10mm" v trubkách25,54Kč/bm
Uložení vodiče "CY, CYA do 50mm" (cihla, sdk, žlaby, volně)63,84Kč/bm
Uložení kabelu koax (cihla, sdk, žlaby, volně)24,12Kč/bm
Uložení kabelu UTP, STP, SYKFY, JYTY (cihla, sdk, žlaby, volně)21,30Kč/bm
Uložení ohebné trubky ve zdi do průměru 25mm, vč. sádrování34,04Kč/bm
Uložení ohebné trubky ve zdi do průměru 50mm, vč. sádrování41,14Kč/bm
Montáž ochranné trubky nástěnné34,04Kč/bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm)32,63Kč/bm
Montáž plastové lišty (o rozměru do 40x60mm)38,30Kč/bm
Montáž plastového žlabu (o rozměru do 60x120mm)43,98Kč/bm
Osazení krabice do zděné konstrukce, vč. sádrování39,73Kč/ks
Osazení krabice do sádrokartonu34,04Kč/ks
Osazení krabice nástěnné51,07Kč/ks
Zapojení vodičů v krabici45,39Kč/ks
Zavíčkování krabice11,36Kč/ks
Osazení rozvaděče do zdi vč. sádrování (do vel. 400x600mm)607,06Kč/ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel. 400x600mm)485,07Kč/ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel. 400x600mm)416,99Kč/ks
Osazení rozvaděče do zdi vč. sádrování (do vel. 600x1200mm)909,16Kč/ks
Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel. 600x1200mm)727,61Kč/ks
Osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1200mm)626,91Kč/ks
Osazení a zapojení jednofázového jističe v rozvaděči228,36Kč/ks
Osazení a zapojení trojfázového jističe v rozvaděči476,57Kč/ks
Osazení a zapojení proudového chrániče v rozvaděči476,57Kč/ks
Zapojení ostatních přístrojů v rozvaděči (HZS)460,00Kč/hod
Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky 230V/16A106,40Kč/ks
Osazení a zapojení spínače (1pól) 230V/10A89,36Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 230V/10A97,87Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (křížový) 230V/10A107,81Kč/ks
Osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 230V/10A126,24Kč/ks
Osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT146,10Kč/ks
Osazení a zapojení datové zásuvky (jeden port)173,04Kč/ks
Osazení ostatních domovních přístrojů (HZS)460,00Kč/hod
Sestavení, připevnění a zapojení svítidla (HZS)460,00Kč/hod
Zapojení ostatních elektrospotřebičů (např. motory, ventilátory, stroje)460,00Kč/hod
 

Orientační ceník elektromateriálu:     Ceník elektromateriálu.pdf

 

Sestavení rozpočtů, kalkulací a cenových nabídek elektroinstalací a elektromontáží

Zpracování návrhů, sestavení rozpočtů, kalkulací a cenových nabídek elektroinstalací a elektromontáží je placenou službou účtovanou podle ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. Pro stavební firmy, bytová družstva, společenství vlastníků, pro výběrová řízení a pod. jsou tyto práce účtovány podle ceníku. Na základě vaší objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura a po uhrazení zálohy budou provedeny administrativní práce. V případě, že se zakázka bude realizovat do jednoho měsíce od zaslání cenové nabídky, bude přijatá záloha použita k částečné úhradě ceny zakázky. V případě, že se zakázka nezačne do uvedené doby realizovat, bude Vám vystaven daňový doklad za provedené administrativní práce.

Pro spotřebitele a koncové zákazníky platí ceny uvedené v ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací. V případě vážného zájmu o realizaci zakázky může být pro tyto zákazníky učiněn konkrétní návrh ceny díla s materiálem a hrubým odhadem prací. Tento návrh je vždy považován za rozpočet daný s výhradou ve smyslu §2622 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a není zpoplatněn.


Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu! Napište nám!
 

Poptávka spotřebitele  Firemní poptávka (na IČO)