Datové sítě LAN, WiFi a internetové připojení

Téměř každá firma dnes pro své technologie a bezpečnost potřebuje i slaboproudá zařízení. Mezi slaboproudé rozvody, které instalujeme, patří lokální datové sítě – strukturovaná kabeláž, která Vám umožňuje různé datové přenosy, nejen telefonů, počítačových dat a internetového připojení. Využívá se na např. i pro různé technologie, pro průmyslové televize a bezpečnostní kamerové systémy.

Datové sítě – topologie, kabeláž a kategorie

Sběrnicová topologie sítě a koaxiální kabely jsou již minulostí, dnes se používá univerzální kabeláž hvězdicové topologie se symetrickým krouceným kabelem UTP, nebo stíněným kabele STP. Tam kde metalická kabeláž nestačí, ať již z důvodu elektromagnetického rušení, vzdálenosti přenosové cesty nebo z důvodu rychlosti přenosu, používají se optické kabely. Pro standard Ethernet je nutné použít kabel kategorie 3 nebo vyšší. Pro standard Fast Ethernet je nejběžnější kabel kategorie 5e a to až do vzdálenosti 100 metrů. Kategorie 3 se používá minimálně a je vhodná pro přenos hlasových informací, naopak pro vyšší nároky je kategorie 6 s možností přenosu až do 250 MHz.

Kromě metalické kabeláže pro ethernetové datové sítě LAN cat. 5e a 6, vám můžeme nabídnout i bezdrátové datové sítě WiFi sítě WLAN 2,4 GHz nebo 5 GHz, a samozřejmě i hybridní datové sítě, částečně metalické, částečně bezdrátové, optickou kabeláž ale neprovádíme.

Datový rozváděč

Základem místní sítě LAN je datový rozvaděč (tzv. RACK). V tomto rozvaděči je umístěn distribuční propojovací panel (tzv. PATCH panel), vedení z PATCH panelu je provedeno odpovídajícím kabelem vždy ke každému koncovému zařízení (PC, telefon, tiskárna atd.) a je ukončeno datovou zásuvkou s konektorem RJ45. V datovém rozvaděči jsou umístěny i další technické prvky sítě, aktivní prvky vlastní sítě (hub, switch), příp. prvky pro propojování sítí (router, gateway) a můža tam být umístěn i zálohovaný zdroh UPS, vlastní server, atd.

Datové sítě – montáže a rekonstrukce pro pro firmy i pro bytové domy

Strukturovaná kabeláž (datové sítě) je nepostradatelná v mnoha provozních, komerčních a administrativních budovách. Datové rozvody provádíme i v bytech, bytových a rodinných domech. Kde není možné a nebo vhodné instalovat kabelové sítě, je možnost bezdrátových technologií WiFi jako propojení sítí nebo i jako internetovou síť pro připojení počítačů a dalších technoligií.

Pokud již vlastníte datovou síť je možné před její rekonstrukci provést rozbor stávajícího stavu kabelových rozvodů a topologie sítě. Prakticky se mohou vyskytnout dva případy, které je nutné individuálně řešit buď úplnou nebo částečnou náhradou kabeláží kategorie 5e nebo 6.

Máte nějaké specifické požadavky z oblasti systému datových sítí, strukturovaných kabeláží LAN, WiFi nebo připojení internetu? Neváhejte nás oslovit. Rádi vám připravíme návrh, který splní vaše požadavky, provedeme montáž, či opravu vaší datové sítě. Při realizaci budeme spolupracovat s vaším IT technikem, nebo Vám můžeme dodat i aktivní prvky sítě a celou síť Vám zprovoznit včetně zajištění vhodného připojení k internetu.