Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Do 9.8.2024 dovolená. Nové zakázky se přijímají až od poloviny srpna 2024!

Akumulační kamna, montáž, opravy, servis

Jak akumulační kamna fungují?

Akumulační kamna využívají absorpčních vlastností magnezitových cihel. Feolitové jádro akumulačních kamen se zahřívá na vysokou teplotu, která se díky kvalitní izolaci udrží v kamnech celý následující den a přirozeným sáláním ohřívá vzduch v místnosti.

V případě potřeby lze vytápění prostoru urychlit zapnutím ventilátoru pomocí pokojového termostatu. Chodem ventilátoru se chladný vzduch z místnosti dostává do kamen, kde se cirkulací kolem jádra ohřívá a teplý vzduch vychází přední mřížkou ven. Ventilátor je spínán prostorovým termostatem, pomocí kterého si uživatel nastavuje požadovanou teplotu vytápěného prostoru v průběhu dne.

Statická akumulační kamna (bez ventilátoru) se již většinou neinstalují, jejich nevýhodou byla nemožnost jakékoliv regulace a pokud se nahřály, topily i několik dní do svého vychladnutí.

Dynamická akumulační kamna jsou vhodná ke stálému vytápění obytných místností, provozních i kancelářských prostor. Vytápění elektřinou je nejčistší a nejkomfortnější formou vytváření tepelné pohody v obytných místnostech. Akumulační kamna se při příznivé cenové úrovni nižší sazby elektřiny a poměrně nízkým pořizovacím nákladům stávají ekonomicky přijatelným vytápěním.

Montáž akumulačních kamen

Nová akumulační kamna vyrábí několik výrobců a každý si může najít akumulační kamna dle svých představ. Důležité je, aby akumulační kamna měla dostatečný výkon vzhledem k vytápěným prostorám a tepelným ztrátám, aby byl dostatečně dimenzovaný elektrický přívod a splněny připojovací podmínky distribuce pro levný tarif. Při výběru lze zhruba počítat, že 1 kW výkonu akumulačních kamen vytopí 10 až 15 krychlových metrů prostoru v závislosti na tepelných ztrátách. Je dobré si při výběru nechat rezervu a raději vybrat akumulační kamna, která budou mít výkon o kilowatt vyšší. Neméně důležité je taktéž umístění kamen s ohledem na jejich značnou hmotnost a vzdálenost od hořlavých předmětů.

Před montáží akumulačních kamen je nutné připravit elektroinstalaci. Akumulační kamna se připojují na samostatný obvod blokovaný v době vysokého tarifu, do 3 kW je možné připojit akumulační kamna na jednofázový přívod, nad 3 kW musí být třífázový. Kromě nabíjení se akumulační kamna připojují ještě na obvod ventilátoru přes prostorový termostat. Termostat by měl být umístěn v místnosti na místě s volným prouděním vzduchu, pokud to není možné, lze využít i bezdrátové termostaty, ale ventilátor akumulačních kamen nebude možné zapnout na druhý stupeň rychlosti spínačem na termostatu.

Použití akumulačních kamen

Regulace nabíjení akumulačních kamen:

Nastavení nabíjeného množství tepelné energie se provádí knoflíkem (nebo kolečkem), který se nachází podle typu kamen vpravo vedle mřížky vystupujícího vzduchu, na přední, na pravé, nebo na zadní straně krytu kamen. Pokud se akumulované množství tepla nespotřebuje, kamna se v následujícím cyklu nabíjení nabíjí méně o nespotřebované zbytkové teplo. To znamená, že množství energie akumulované v kamnech se nastavuje jen několikrát za rok. Teplota v místnosti se nastavuje na prostorovém termostatu.

Regulace teploty v místnosti:

Teplota v místnosti se nastavuje prostorovým termostatem, který je součástí elektroinstalace místnosti. Požadovaná teplota se nastaví kolečkem, nebo knoflíkem (podle typu). Některé termostaty na sobě mají spínač 0/I, kterým se zapíná obvod termostatu a ventilátorů akumulačních kamen. Spínačem I/II se nastaví volba rychlosti ventilátorů kamen. Ventilátor pro běžné temperování místnosti je zapnutý na nízké otáčky, vyšší otáčky se používají pouze mimořádně při potřebě rychlého vyhřátí místnosti, např. po vyvětrání. Některé typy akumulačních kamen však mají jenom jednu rychlost ventilátoru.

Upozornění a doporučení:

V každém případě je nutné postupovat podle návodu výrobce. Provoz dynamických akumulačních kamen bez zapnutého prostorového termostatu (ventilátoru), časté přepínání rychlosti ventilátoru, nebo dlouhodobý provoz ventilátoru na vyšší rychlost, snižuje životnost akumulačních kamen. Pokud kamna zůstanou po zapnutí a sepnutí tarifu nadále studená nebo nemají dostatečný výkon, nevyhřívají místnost a během provozu začnou foukat chladný vzduch, jde pravděpodobně o závadu v kamnech, nebo v elektrické instalaci. V tom případě kontaktujte servisní firmu, může jít jen o drobnou závadu. Otevírání krytů a opravy uživatelem jsou výrobcem zakázány, i zručný kutil, či hodinový manžel, může způsobit značné škody a může dojít k požáru a k úrazu elektrickým proudem!

Údržba akumulačních kamen

Akumulační kamna nevyžadují žádnou náročnou údržbu. Čištění povrchu kamen můžete provádět měkkým hadrem a mýdlovou vodou. Během čištění musí být spotřebič vypnutý, pokud nemá samostatný vypínač, musí se vypnout jistič v rozváděči. Alespoň před topnou sezónou je také potřeba vyčistit přední mřížku a zadní, nebo boční otvory vysavačem.

Není však dobré podceňovat ani pravidelnou odbornou kontrolu akumulačních kamen servisní firmou, ani pravidelnou revizi elektrické instalace. Jako každý elektrický spotřebič mohou být i akumulační kamna příčinou vzniku požáru. Pro většinu starších akumulačních kamen jsou dostupné náhradní díly a případná oprava většinou není příliš náročná. Spíše je náročnější závadu zjistit, závada může být v topných tělesech, v regulaci, ve vnitřním zapojení, může být vadný ventilátor, ale také může být závada v elektrické instalaci. Přesto náklady na údržbu a opravy jsou oproti jiným druhům vytápění poměrně nízké a není potřeba ani kominík, ani revizní technik na kotel a na plyn, nebo skladovat uhlí a odvážet odpady.

Revize akumulačních kamen

Akumulační kamna jsou elektrickým spotřebičem. Pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby jsou revize elektrických spotřebičů povinné. Pro soukromé osoby lze doporučit alespoň provedení pravidelné odborné kontroly akumulačních kamen servisní firmou.

Servis a opravy akumulačních kamen

Potřebujete poradit, připojit, zkontrolovat nebo opravit akumulační kamna? Napište nám, vaše kamna sestavíme, připojíme, provedeme revizi, v případě potřeby servisu kamna zkontrolujeme, změříme a podle závady navrhneme další postup opravy.

Provádíme servis akumulačních kamen AD, AD-RB, Promet, Auret a EMKO. Běžné náhradní díly pro tyto akumulační kamna většinou bývají dostupné.

Akumulační kamna Fikoterm ani Elka se již standardně neopravují, většina zákazníků si po dohodě nechá kamna Fikoterm nebo Elka nahradit novými kamny, většinou EMKO. Kamna Fikoterm i Elka cobsahují azbest! U akumulačních kamen Fikoterm je možné opravit pouze typ vyráběný od roku 1979, pokud jsou kamna alespoň trochu zachovalá, nechybí díly, nechybí izolační vata a kamna drží pohromadě. Náhradní díly pro kamna Fikoterm jsou na objednávku, pro akumulační kamna Elka jsou dostupná pouze topná tělesa. Pokud je u kamen Fikoterm vadná topná tyč, většinou je potřeba vyměnit všechny topné tyče, protože jsou ohnuté a nová (rovná) tyč se nedá do kamen zasunout.

Akumulační kamna AEG, Stiebel-Eltron a Dimplex je možné opravit, ale náhradní díly jsou na objednávku. Pokud nejsou náhradní díly skladem u dodavatele v České republice, dovoz ze zahraničí může prodloužit dobu opravy od několika dnů až na několik týdnů.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!