Poučení o likvidaci použitých elektrozařízení

Zákonné opatření o povinnostech spotřebitelů

Dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elektrozařízení pouze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru.

Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

 

Jak se zbavit použitých elektrozařízení

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u vašeho dodavatele, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

Společnost Elektro Fiala s.r.o.  je registrována v kolektivním systému ELEKTROWIN a.s. a použitá elektrozařízení je možné bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech, nebo prostřednictvím dodavatele při dodávce nového elektrozařízení podobného typu a použití.

 

Nebezpečné a škodlivé látky

V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

 

Ochrana životního prostředí

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

 

Povinné označení elektrozařízení

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

 

Nejbližší místo zpětného odběru elektrozařízení

Adresa místa zpětného odběru:

Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, mapy.cz

Provozovatel místa zpětného odběru:

Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČO: 60194120, www.psas.cz

Provozní doba místa zpětného odběru:

Pondělí až pátek 8.30 – 17.00 hodin, sobota 8.30 – 15.00 hodin