Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Elektrické přímotopy, sálavé panely, radiátory, infrazářiče

Elektrické přímotopy nejsou tak náročné na elektrický přívod jako akumulační kamna a elektrokotle. Většinou jde o jednofázové elektrické spotřebiče připojené k elektrické instalaci napevno svorkovnicí nebo se zapojují do zásuvky. Výhodou elektrických přímotopů je, že po zapnutí začnou ihned, nebo během několika minut hřát, po vypnutí brzy vychladnou, tzn. teplotu vytápěného prostoru je možné regulovat s minimálním zpožděním.

Elektrické přímotopy jsou také nejlevnější a nejrychlejší způsob jak začít topit, ovšem cena elektrické energie je pro vytápění přímotopy poměrně vysoká. Přímotopy najdou uplatnění u dobře zateplených prostorů jako hlavní zdroj vytápění, pokud není jiná možnost jak zajistit vytápění, často se používají jako doplněk k jinému druhu vytápění (například v koupelně), přímotopy se také využívají jako ochrana proti zamrznutí nebo pro krátkodobé temperování, např. před roztopením kotle. Mohou se využívat i k přitápění při extrémních mrazech kdy již běžné vytápění nestačí, nebo jako nouzový způsob vytápění při poruše.

Pro vytápění přímotopy je možné při splnění podmínek sjednat zvýhodněnou sazbu, kdy v době nízkého tarifu je na 20 hodin denně nejlevnější elektrická energie pro všechny elektrické spotřebiče, ovšem elektrické přímotopy musí být v době vysokého tarifu blokovány. Tzn. u přímotopné sazby v době vysokého tarifu (maximálně hodinu) přímotopy netopí, což někdy může být problém pokud je špatně navržené vytápění a venku mrzne.

Elektrické přímotopné konvektory

Elektrické přímotopné konvektory ohřívají vzduch, který proudí ve vytápěném prostoru. Přímotopné konvektory nejsou vhodné pro vytápění prostoru s vysokým stropem, teplý vzduch se drží u stropu, u podlahy je zima a všechno v místnosti je studené. Přímotopné konvektory pro trvalé vytápění jsou většinou připevněné na zeď a pevně připojené k elektrické instalaci. Umísťují se většinou pod okna, čímž je zajištěno optimální proudění vzduchu v místnosti a rovnoměrné vytápění. Přenosné přímotopy se většinou využívají jako doplněk nebo jako nouzové řešení vytápění, zapojují se do zásuvky a při dodržení návodu výrobce se dají umístit kdekoliv.

Většina přímotopných konvektorů má i svůj vestavěný termostat, pokud nejsou vyšší nároky na regulaci vytápění, není potřeba ani dalších investic do regulace teploty ve vytápěném prostoru. Bimetalové termostaty přímotopný konvektor naplno zapnou, po dosažení určité teploty vypnou. Elektronická regulace má výhodu v tom, že umí poměrně přesně udržovat požadovanou teplotu, přímotop umí být v případě ustálené teploty pouze mírně ohřátý, a tím se vytváří příjemná pohoda i když jste blízko přímotopu, výrobci píší i 30% úsporu elektrické energie. Některé přímotopné konvektory, zejména přenosné, mají i vestavěný ventilátor a tím způsobují nucené proudění ohřátého vzduchu.

UPOZORNĚNÍ! V případě zakrytí zapnutého přímotopného konvektoru spotřebič spolehlivě zničíte a zároveň můžete způsobit požár!

Elektrické sálavé panely

Elektrické sálavé panely mají nízkou povrchovou teplotu, vzduch téměř neohřívají, ale vyzařují infračervené záření podobně jako slunce, které sáláním ohřívá předměty na které dopadá – stěny, podlaha, nábytek, i lidské tělo. Ve vytápěném prostoru může být nižší teplota vzduchu a přesto cítíme příjemné teplo. Sálavé panely se umísťují na strop a tím ohřívají podlahu, nebo na stěny a tím ohřívají předměty před sebou. Před sálavým panelem ale musí být volný prostor, za překážkou již sálavý panel nehřeje. Umístění sálavých panelů na strop je vhodné zejména pro vysoké stropy, kdy je možné dosáhnout rovnoměrné vytápění větší plochy. Regulace vytápění sálavými panely se provádí termostaty zapojenými v elektrické instalaci. Prostorová teplota může být při stejné tepelné pohodě o několik stupňů nižší, čímž se dosáhne významné úspory elektrické energie oproti vytápění přímotopnými konvektory, avšak cena pořízení sálavého vytápění je znatelně vyšší než u konvektorů.

Elektrické sálavé konvektory

Elektrické sálavé konvektory jsou kombinací konvektorů a sálavých panelů, ohřívají vzduch a zároveň vyzařují infračervené paprsky. Při montáži je nutné zajistit jak volné proudění vzduchu, tak volný prostor pro šíření infračerveného záření. Elektrické sálavé konvektory většinou mívají vestavěný termostat a spojují tak výhody obou způsobů elektrického přímotopného vytápění bez dalších nákladů na regulaci, ohřívají vzduch a zároveň ohřívají předměty před sebou. Při pořízení elektrického sálavého konvektoru je však nutné předpokládat minimálně dvojnásobnou cenu oproti klasickému přímotopnému konvektoru.

Elektrické konvektory s akumulací

Elektrické konvektory s akumulací jsou podstatně těžší než klasické elektrické konvektory, využití a umístění mají stejné jako klasické konvektory, ale dokážou eliminovat nepříjemný chlad při vypnutí přímotopů v době vysokého tarifu. Rozehřátí konvektoru s akumulací trvá delší dobu (cca půl hodiny), ale při vypnutí ještě hřejí jednu až dvě hodiny. Některé elektrické konvektory s akumulací většinou mají i vestavěnou regulaci, připojení je stejné jako u klasického elektrického konvektoru, ale cenově jsou již zhruba na úrovni akumulačních kamen. Elektrické konvektory s akumulací jsou spíše podobné teplovodním radiátorům než klasickým přímotopům a mohou teplovodní radiátory plně nahradit.

Elektrické radiátory

Elektrické radiátory jsou klasické teplovodní radiátory nebo koupelnové topné žebříky, které mají vestavěnou elektrickou topnou tyč. Mohou být zapojeny do systému teplovodního vytápění a slouží k lokálnímu vytápění pokud se netopí v kotli, nebo mohou být jako samostatné elektrické vytápění. Elektrické radiátory jsou nejčastěji instalovány v koupelnách jako žebřík pro vytápění koupelny, případně i jako sušák na ručníky, apod. Zapojují se do zásuvky, velikost topné tyče je úměrná výkonu radiátoru a nemělo by dojít k přehřátí nad výrobcem stanovenou teplotu. V případě potřeby regulace vytápění se většinou používají zásuvkové adaptéry (zásuvkové termostaty).

Elektrické olejové radiátory mají místo vody speciální olej a bývají doplněny přepínačem a termostatem. Termostatem se nastavuje teplota oleje v radiátoru, nikoliv teplota v místnosti. Olejové radiátory se připojují do zásuvky a většinou se používají jako nouzové topidlo při závadě topného systému.

Elektrické infrazářiče

Elektrické infrazářiče vyzařují před sebe velmi silné infračervené záření a tím ohřívají předměty před sebou, i lidské tělo. Téměř ihned po zapnutí začnou silně hřát, po vypnutí ihned vychladnou. Nejčastěji se využívají ke krátkodobému vytápění v koupelnách. Infrazářiče jsou jak pro pevné připojení k elektrické instalaci, tak pro připojení do zásuvky a většinou mají i vypínač, nebo přepínač výkonu. Před infrazářičem je bezpodmínečně nutné nechat dostatečný volný prostor, infrazářič dokáže hořlavé předměty zapálit velmi rychle a to i na větší vzdálenost!

Montáž, použití, údržba, opravy a servis elektrických přímotopů

Elektrických přímotopů je mnoho typů a téměř každý typ má jiné ovládání. Při použití přímotopů je nutné dodržovat návod výrobce, údržba většinou spočívá pouze v otření vlhkým hadrem ve vypnutém stavu, tzn. při vypnutém jističi nebo vytaženém přívodu ze zásuvky. V případě, že přímotop netopí může jít o závadu v elektroinstalaci, nebo o závadu samotného přímotopu. Oprava přímotopu se ale ve většině případů, vzhledem k pořizovací ceně, nevyplatí, pro většinu přímotopů ani nejsou standardně dodávány náhradní díly. Servis většinou spočívá ve zjištění o jakou závadu jde a v případné opravě elektroinstalace nebo výměně přímotopu.

Potřebujete poradit, namontovat a připojit elektrický přímotop, vyřešit elektrické vytápění, nebo Vám přímotop přestal topit? Napište nám, navrhneme Vám vhodné řešení, přímotopy zajistíme, namontujeme, připojíme, provedeme revizi elektroinstalace, v případě potřeby servisu zjistíme zda jde o závadu v elektroinstalaci nebo přímotopu a navrhneme další postup opravy nebo vhodný typ nového přímotopu.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!