Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Elektroinstalace domu, elektroinstalace do chaty i chalupy

Elektrická instalace staveb je zařízení, které představuje zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a patří podle §3 nařízení 190/2022 Sb. mezi vyhrazená technická elektrická zařízení. Na vyhrazená technická zařízení se vztahuje zákon 250/2021 Sb., který v §7 stanoví, že montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení.

Připojení elektroinstalace do distribuční sítě

Rodinné domy, bytové domy, chaty a chalupy bývají připojeny k rozvodům elektrické distribuční sítě elektrickou přípojkou. Hranice mezi elektrickou přípojkou a domovními rozvody bývá na hlavních pojistkách v pojistkové nebo kabelové skříni. V bytových domech jsou byty, i společná elektrická zařízení domu, připojeny odbočkou od hlavního domovního vedení. Neměřená část před elektroměrem musí být zajištěna proti neoprávněnému odběru, uzamčena a/nebo zaplombována.

Provedení elektroinstalace v obytných budovách

Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy. V bytech, rodinných i bytových domech bývají vnější vlivy normální, zvláštní pozornost většinou vyžadují pouze koupelny, prádelny, sklepy a garáže. Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu, v lištách, trubkách, kanálech, nebo i pouze kabely připevněnými různými druhy příchytek. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny podle ČSN 33 2130. Vedení lze ukládat i mimo instalační zóny za předpokladu, že vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60 mm. Průřezy vodičů se stanoví podle proudového zatížení a podle délky s ohledem na úbytek napětí na konci vedení. Pro bezpečnost elektrické instalace je nutné pospojení a uzemnění objektu provedené ve svorkovnici HOP. Do této svorkovnice se připojují přepěťové ochrany, ochranné vodiče, kovová potrubí, kovové konstrukční části budovy a zemnící soustava objektu.

Elektroinstalace bytu a obytných místností

Elektroinstalace bytu a obytných místností v domě většinou nevyžaduje zvláštní opatření a měla by být přizpůsobena vašim specifickým potřebám. Norma ČSN 33 2130 sice určuje kolik má být v bytě obvodů a kolik má být zásuvek v jednotlivých místnostech, ale v dnešní době je to většinou již nedostatečné a je potřeba více zásuvek, zejména v obývacím pokoji a v kuchyni.

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně a venkovní elektroinstalace

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně a venkovní elektroinstalace se provádí podle vnějších vlivů působících na elektrická zařízení. Působící vnější vlivy mohou být: teplota okolí, výskyt vody, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozívních nebo znečisťujících látek, výskyt rostlinstva nebo plísní, výskyt živočichů, sluneční záření, pohyb vzduchu, vítr a povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nejčastěji je potřeba zhotovit elektroinstalaci s ohledem na vliv vlhkosti a použít vhodné domovní přístroje a svítidla.

Elektroinstalace v dřevostavbách

Elektroinstalace v dřevostavbách musí být provedena s ohledem na požární bezpečnost podle ČSN 33 2312. Použité elektroinstalační materiály, přístroje a svítidla, musí být určená pro instalaci v hořlavých hmotách a na nich, nebo se musí použít nehořlavé podložky. Podle ČSN 33 2130 ed. 2 se musí instalovat proudový chránič s vybavovacím proudem max. 300 mA pro přívody domů nebo bytů, jejichž konstrukce je zcela nebo částečně zhotovena z hořlavých materiálů. Proudový chránič může být použit i místo hlavního vypínače. Doporučujeme použití zpožděného (selektivních) chrániče.

Elektroinstalace pro bazén a saunu

Požadavky na prostory s plaveckými bazény a fontánami stanovuje norma ČSN 33 2000-7-702. Zejména jde o bezpečnost, celá elektrická instalace musí být chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA a samozřejmě musí být odolná vůči vlhkosti. V bazénech je možné mít svítidla pouze na malé bezpečné napětí. Požadavky na místnosti se saunovými kamny stanovuje norma ČSN 33 2000-7-703. V sauně jde opět zejména o bezpečnost elektrické instalace, navíc je nutná odolnost vůči vysokým teplotám. Jak pro bazény, tak pro sauny jsou elektrické spotřebiče a svítidla k tomu určená, výrobce ručí za jejich bezpečnost, ale je nutná odborná montáž jak elektroinstalace , tak spotřebičů.

Bezpečnost elektrické instalace

Elektroinstalace nevybouchne tak jako plyn, ale závada přesto může být hodně nebezpečná, může způsobit požár a umí i zabíjet! Základní ochrana je provedena odpojením od zdroje proudu jističi nebo pojistkami. V určených případech je nutné i použití proudového chrániče a doplňujícího ochranného pospojení ochranným vodičem. Přepěťové ochrany Vám pak pomůžou ochránit jak elektroinstalaci, tak spotřebiče, zejména elektroniku. Pokud ale máte špatně provedenou elektroinstalaci, nebo již stará elektroinstalace není vyhovující, bude potřeba pozvat odborníka, zjistit skutečný stav a navrhnout řešení.

Pokud potřebujete pečlivě provedenou, spolehlivou a bezpečnou elektroinstalaci v souladu s platnými předpisy, rádi Vám nabídneme naše služby. Neváhejte nás kontaktovat, navrhneme Vám řešení a můžeme provést elektroinstalaci od návrhu, přes montáž, opravu nebo rekonstrukci, až po revizi elektrické instalace a dokumentaci skutečného provedení.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!