Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Z důvodu nemoci se nové zakázky dočasně nepřijímají!

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje o návštěvnících webu

Naše společnost respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje proto žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek, pokud nejde o případy, kdy zákon umožňuje nebo nařizuje shromažďování osobních údajů bez souhlasu. Za účelem zabezpečení webu jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na web přistupují a časy přístupů.

Předávání osobních údajů

Získané informace nejsou předávány třetím osobám. V případě, že by došlo ze strany uživatele k poškozování poskytovatele, zneužívání dat, nebo jiné zákonem zakázané činnosti, mohou být tyto informace předány orgánům činným v trestním řízení. V žádném případě nejsou údaje předávány do zahraničí.

Shromažďování osobních údajů

Naše společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webu. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře. Naše společnost jako správce osobních údajů nemůže dostatečně zabezpečit osobní údaje zaslané prostřednictvím elektronické pošty. Za zabezpečení osobních údajů poskytnutých e-mailem neneseme žádnou zodpovědnost.

Osobní údaje poptávky, objednávky, dotazu a zákaznické podpory

Odesláním informací dobrovolně souhlasíte s uložením a zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. Nepovinné údaje mohou být použity k dalšímu kontaktu za účelem upřesnění vašeho požadavku a odpovědi na váš požadavek pokud by se jednalo o zakázku (službu) poskytovanou u zákazníka. Pokud nebude výslovně uvedeno ve vaší zprávě (žádosti) jinak, přijaté údaje nepředáme žádné třetí straně.

Uložení a zpracování údajů osobního účtu a objednávky

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Pokud jste se registrovali a máte na tomto webu osobní účet, nebo jste zde přidali komentáře, či objednávku, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Doba uložení a zpracování osobních údajů

Informace vašeho osobního účtu nebo objednávky uložené prostřednictvím webového rozhraní jsou uloženy po dobu používání účtu a dále po dobu jednoho roku od posledního přihlášení uživatele. Po této době jsou automaticky vymazány a uživatel se bude muset nově registrovat.

Pokud přidáte komentář, nebo hodnocení, či vyplníte anketu, komentář a jeho metadata budou uchovávány po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Právo na vymazání osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj dobrovolný souhlas s uložením a zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat o vymazání osobních údajů jednoznačným požadavkem na vymazání osobních údajů, a to i bez udání důvodu. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Pokud tomu nebrání zákonné důvody, budou osobní údaje vymazány při nejbližším možném termínu (zpravidla nejpozději do 30 dnů).

Osobní údaje zákazníků

V případě že dojde k uzavření smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.), nebo vzniknou náklady při přípravě smlouvy, naše společnost zpracovává a ukládá údaje povinně požadované zákony, a to i bez souhlasu subjektu osobních údajů.

Právní důvody ke zpracování osobních údajů zákazníků

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou, nebo příjemcem, je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zároveň je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinnosti pro ukládání a zpracování osobních údajů jsou uvedeny zejména v zákonech:

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
  • Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb.
  • Zákon o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb.
  • Zákon o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníků

Ukládány jsou zejména dokumenty: poptávky, nabídky, smlouvy, protokoly, revize, účetní a daňové doklady, které mohou obsahovat identifikační i osobní údaje dodavatele, odběratele, příjemce, místo a předmět zdanitelného plnění. Doklady si mohou ze zákona vyžádat státní orgány (zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, atd.).

Doba uložení a zpracování osobních údajů zákazníků

Osobní údaje zákazníků se v tomto případě uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, v následujícím zdaňovacím období jsou zlikvidovány. Tyto doklady není možné zlikvidovat dříve ani na žádost subjektu osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!