Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Ceník montážních a servisních prací

Ceník montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Elektro Fiala s.r.o. Zakázky se řídí Obchodními podmínkami společnosti Elektro Fiala s.r.o. a ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Elektroinstalační práce, revize a opravy elektroinstalace:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Elektroinstalační práce790,00Kč/hod
Kontrola a měření elektroinstalace790,00Kč/hod
Kontrola elektroinstalace790,00Kč/hod
Oprava elektroinstalace790,00Kč/hod
Revize vyhrazených technických zařízenívypracování zprávy o revizi2 370,00Kč/ks

 

Návrhy, montáže, revize a opravy elektrických zařízení:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Kontrola a měření elektrických zařízení790,00Kč/hod
Kontrola elektrických zařízení790,00Kč/hod
Montáž elektrických zařízení790,00Kč/hod
Návrh elektrických zařízení790,00Kč/hod
Oprava elektrických zařízení790,00Kč/hod
Revize vyhrazených technických zařízenívypracování zprávy o revizi2 370,00Kč/ks

 

Návrh, výroba, montáž, ověření a dokumentace rozváděčů nn:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Dokumentace a ověření rozvaděčecena do 20 modulů790,00Kč/ks
Dokumentace a ověření rozvaděčecena za modul39,50Kč/mod
Montáž elektrických přístrojů790,00Kč/hod
Návrh rozvaděče nncena za modul39,50Kč/mod
Návrh rozvaděče nncena do 20 modulů790,00Kč/ks
Označovací štítek23,00Kč/ks

 

Ochrana před účinky atmosférické nebo statické elektřiny:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Kontrola a měření ekv. pospojování790,00Kč/hod
Kontrola a měření hromosvodudle ČSN 340390790,00Kč/hod
Kontrola a měření přepěťových ochran790,00Kč/hod
Kontrola a měření uzemňovací soustavy790,00Kč/hod
Kontrola a měření vnější ochrany LPSdle ČSN 62305790,00Kč/hod
Revize systému ochrany před bleskemvypracování zprávy o revizi2 370,00Kč/ks
Vizuální kontrola vnější ochrany LPSdle ČSN 62305790,00Kč/hod

 

Ověření, kontroly, revize a opravy el. spotřebičů a strojů:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Evidenční štítek el. spotřebičeověřování, zkoušky, revize23,00Kč/ks
Kontrola a měření el. spotřebiče790,00Kč/hod
Montáž a připojení el. spotřebiče790,00Kč/hod
Opakovaná revize el. spotřebičedle ČSN 33160098,50Kč/ks
Opakovaná zkouška el. spotřebičedle ČSN EN 5069998,50Kč/ks
Oprava el. spotřebiče790,00Kč/hod
Ověřování el. spotřebiče po opravědle ČSN EN 5067898,50Kč/ks
Příplatek za 3 fáz. spotřebičeověřování, zkoušky, revize98,50Kč/ks
Revize el. zařízení strojedle ČSN EN 60204-1395,00Kč/ks
Zápis el. spotřebiče do databáze98,50Kč/ks

 

Návrh, montáž a servis slaboproudých zařízení:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Montáž a servis bezdrátových zařízení790,00Kč/hod
Montáž a servis datových sítí790,00Kč/hod
Montáž a servis kamerových systémů790,00Kč/hod
Montáž a servis zabezpečovacích systémů790,00Kč/hod
Návrh slaboproudých zařízení790,00Kč/hod
Softwarové práce790,00Kč/hod

 

Dokumentace, posudky, návrhy a administrativní práce:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Administrativně technické práce790,00Kč/hod
Dokumentace technického provedeníhodinová sazba790,00Kč/hod
Dokumentace, technická zprávastandardně do 6 stran A42 370,00Kč/kpl
Dokumentace, vnější vlivystandardně do 4 stran A41 580,00Kč/kpl
Dokumentace, výkresová částstandardně 2 výkresy2 370,00Kč/kpl
Návrh technického provedení790,00Kč/hod
Ostatní službyjinde neuvedené790,00Kč/hod
Ostatní zkoušky, posudky, prohlídky790,00Kč/hod
Tisk dokumentu A4cena za stranu25,00Kč/ks
Vypracování cenové nabídkycena do 20 položek1 580,00Kč/ks
Vypracování cenové nabídkycena za položku79,00Kč/pol
Zaslání dokumentu datovou zprávou50,00Kč/ks
Zaslání dokumentu poštou680,00Kč/ks

 

Doprava a přeprava materiálu:

  Výpis ceníku montážních a servisních prací  
Položka ceníku montážních a servisních prací:Základní cena:
Doprava a přeprava materiálu21,00Kč/km
Doprava a přeprava materiálu PHA36,00Kč/km
Parkovné RZ, měsíční900,00Kč/měs
Parkovné RZ, pásmo 180,00Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 260,00Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 340,00Kč/hod
Parkovné RZ, týdenní250,00Kč/týd
Parkovné SZ, pásmo 140,00Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 230,00Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 320,00Kč/hod
Vyřízení parkovacího oprávnění197,50Kč/ks

 

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy):

Za práce prováděné mino provozní dobu se účtuje pohotovostní příplatek + 100 %.

Množstevní sleva z celkové fakturované částky (včetně materiálu):

  - při fakturované částce nad 10 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 1% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 20 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 2% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 30 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 3% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 40 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 4% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 50 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 5% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 60 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 6% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 70 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 7% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 80 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 8% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 90 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 9% z fakturované částky;
  - při fakturované částce nad 100 000,- Kč bez DPH lze uplatnit množstevní slevu 10% z fakturované částky;

Pro stálé zákazníky je možné dohodnout individuální zákaznickou slevu až do výše 10%.

Minimální účtovaná částka při výjezdu k zákazníkovi odpovídá celé hodině práce dle ceníku, a to i když je zakázka kratší. U delších zakázek může být účtováno za každou započatou půlhodinu práce.

Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku), vlastní přenosnou parkovací kartou, nebo na vlastní náklady.

Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování obchodních podmínek, podmínek cenové nabídky a platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, výše DPH je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Sazba DPH je:
- základní sazba
- snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby bytového domu
- snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby rodinného domu
- snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového nebo rodinného domu
- snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby obytného prostoru pro trvalé bydlení
- snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby místností užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
- snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu bytového domu, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2
- snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2
- snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu obytného prostoru pro trvalé bydlení do 120m2
- snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu místnosti užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
- režim přenesení daňové povinnosti dle §92e - stavební a montážní práce pro plátce DPH
 
Základní sazba DPH od 1.1.2024 je ve výši 21% a snížená sazba ve výši 12%.
 

Ceník je platný od 1.1.2024.

Ceník ke stažení: Ceník montážních a servisních prací .pdf

Informace o DPH ke stažení: Informace pro zákazníky o dani z přidané hodnoty .pdf

Obchodní podmínky ke stažení: Obchodní podmínky .pdf

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!