Ceník montážních a servisních prací

Ceník montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Elektro Fiala s.r.o. Zakázky se řídí Obchodními podmínkami společnosti Elektro Fiala s.r.o. a ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Dokumentace, posudky, návrhy a administrativní práce:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Administrativně technické práce620,00Kč/hod
Dokumentace skutečného provedenímin. cena3 100,00Kč/kpl
Dokumentace technického provedení620,00Kč/hod
Návrh technického provedení620,00Kč/hod
Ostatní služby620,00Kč/hod
Protokol vnějších vlivůmin. cena1 860,00Kč/kpl
Tisk dokumentu A4cena za stranu9,00Kč/ks
Vypracování cenové nabídkycena za položku62,00Kč/ks
Zaslání dokumentu datovou zprávou15,00Kč/ks
Zaslání dokumentu poštou420,00Kč/ks
Zkoušky. posudky. prohlídky620,00Kč/hod

Elektroinstalační práce, elektromontáže, revize a opravy elektroinstalace:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Elektroinstalační práce620,00Kč/hod
Kontrola a měření elektroinstalace620,00Kč/hod
Kontrola elektroinstalace620,00Kč/ks
Oprava elektroinstalace620,00Kč/hod
Revize elektroinstalacezpráva o revizi1 860,00Kč/kpl

Návrhy, montáž, revize a opravy elektrických zařízení:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Kontrola a měření elektrických zařízení620,00Kč/hod
Kontrola elektrických zařízení620,00Kč/hod
Montáž elektrických zařízení620,00Kč/hod
Oprava elektrických zařízení620,00Kč/hod
Revize elektrických zařízenízpráva o revizi1 860,00Kč/kpl

Montáže, revize a opravy el. spotřebičů a el. zařízení strojů:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Karta el. spotřebičemimo revizi27,00Kč/ks
Kontrola a měření620,00Kč/ks
Kontrola a měření el. spotřebiče620,00Kč/hod
Montáž a připojení el. spotřebiče620,00Kč/hod
Oprava el. spotřebiče620,00Kč/hod
Revize 3f el. spotřebiče310,00Kč/ks
Revize el. spotřebiče155,00Kč/ks
Revize el. zař. strojůmin. cena310,00Kč/ks
Revize jiného spotřebičejiné normy310,00Kč/ks
Revize strojního zařízenímin. cena1 240,00Kč/ks
Štítek el. spotřebiče22,00Kč/ks

Návrh, výroba, montáž, ověření a dokumentace rozváděčů nn:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Kusové ověření rozvaděčedo 40 modulů1 240,00Kč/ks
Kusové ověření rozvaděčenad 40 modulů1 860,00Kč/ks
Montáž elektrických přístrojů620,00Kč/hod
Návrh a dokumentace rozvaděčecena za modul31,00Kč/mod
Návrh a dokumentace rozvaděčedo 20 modulů620,00Kč/ks
Označovací štítek12,00Kč/ks

Návrh, montáž a servis slaboproudých zařízení:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Montáž a servis bezdrátových zařízení620,00Kč/hod
Montáž a servis datových sítí620,00Kč/hod
Montáž a servis kamerových systémů620,00Kč/hod
Montáž a servis zabezpečovacích systémů620,00Kč/hod
Návrh slaboproudých zařízení620,00Kč/hod
Softwarové práce620,00Kč/hod

Doprava a přeprava materiálu:

Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací:Základní cena:
Doprava a přeprava materiálu16,00Kč/km
Doprava a přeprava materiálu PHA29,00Kč/km
Parkovné RZ, měsíční900,00Kč/měs
Parkovné RZ, pásmo 180,00Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 260,00Kč/hod
Parkovné RZ, pásmo 340,00Kč/hod
Parkovné RZ, týdenní250,00Kč/týd
Parkovné SZ, pásmo 140,00Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 230,00Kč/hod
Parkovné SZ, pásmo 320,00Kč/hod
Vyřízení parkovacího oprávnění310,00Kč/hod

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy):

Příplatek za práce prováděné mino provozní dobu (pohotovostní příplatek) + 100 %.
Pro zakázky většího rozsahu je možné dohodnout individuální množstevní slevu až do 10%.
Pro stálé zákazníky je možné dohodnout zákaznickou slevu až do 10%.
Při opakované (druhé a další) revizi elektroinstalace nebo elektrospotřebiče sleva 10%.

Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize.

Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku), vlastní přenosnou parkovací kartou, nebo na vlastní náklady.

 

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, výše DPH je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Sazba DPH je:
– základní sazba
– snížená sazba dle §48 – oprava nebo úprava dokončené stavby bytového domu
– snížená sazba dle §48 – oprava nebo úprava dokončené stavby rodinného domu
– snížená sazba dle §48 – oprava nebo úprava dokončené stavby, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového nebo rodinného domu
– snížená sazba dle §48 – oprava nebo úprava dokončené stavby obytného prostoru pro trvalé bydlení
– snížená sazba dle §48 – oprava nebo úprava dokončené stavby místností užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
– snížená sazba dle §49 – stavební a montážní práce pro stavbu bytového domu, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2
– snížená sazba dle §49 – stavební a montážní práce pro stavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2
– snížená sazba dle §49 – stavební a montážní práce pro stavbu obytného prostoru pro trvalé bydlení do 120m2
– snížená sazba dle §49 – stavební a montážní práce pro stavbu místnosti užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí
– režim přenesení daňové povinnosti dle §92e – stavební a montážní práce pro plátce DPH

 

Ceník je platný od 1.12.2021.

Ceník ke stažení:   Ceník montážních a servisních prací .pdf

Obchodní podmínky:   Obchodní podmínky.pdf

Orientační ceník elektromateriálu:   Ceník elektromateriálu.pdf

 

* * * * * * * * * *

Informace pro zákazníky o možnosti snížené sazby DPH pro práce v domě a/nebo v bytě: Informace pro zákazníky o dani z přidané hodnoty