Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Z důvodu nemoci se nové zakázky dočasně nepřijímají!

Výroba a montáž rozváděčů nízkého napětí

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení, ve kterých se provádí jištění a rozvádění vedení, v nichž jsou umístěny přístroje k měření, ovládání, kontrole a jiné. Rozvodná zařízení musí splňovat základní požadavky z hlediska bezpečnosti. Provedení a krytí rozváděčů a rozvodnic musí odpovídat danému prostředí, ve kterém budou instalovány a kým budou obsluhovány.

Dle definice normy je rozváděč nízkého napětí kombinací jednoho nebo více spínacích přístrojů s přidruženým řídícím, měřícím, signalizačním, ochranným, regulačním zařízením, úplně sestaven s odpovědností výrobce, včetně všech vnitřních spojů, mechanických vazeb a konstrukčních částí.

Požadavky na rozváděče nn

Rozváděče nebo rozvodnice jsou výrobky, jejich výroba a uvedení do provozu se řídí zákonem č. 90/2016 Sb. O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, Nařízením vlády č. 118/2016 Sb. O posuzování shody elektrických zařízení nn, a musí být v souladu s harmonizovanými mormami, tj. ČSN EN 61439-X. Podle ČSN EN 61439-1 ed.2 je rozváděč kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi.

Rozváděče jsou částí veřejnosti chápány spíše jako volně sestavitelné stavebnice než jako výrobky podléhající zákonům, přitom i rozváděč neodborně sestavený z originálních dílů může být nebezpečný jak z hlediska úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska požáru. Aby bylo prokázáno, že výrobek splňuje požadavky zákonů a technických předpisů, musí projít procesem ověřování. Na každý rozváděč je nutno vydat ES-Prohlášení o shodě, kterým výrobce přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost svého výrobku. Výrobcem je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, který hodlá uvést na trh pod svým jménem popřípadě ochrannou známkou, výrobce je také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky.

Výroba a montáž rozváděčů nn

Nabízíme zakázkovou výrobu rozváděčů nn, včetně dokumentace, do skříní původních výrobců Eaton, Schrack, Noark, OEZ, Hager a Hensel. Na základě vašeho požadavku dodáme rozváděč pro montáž podle projektové dokumentace se všemi doklady potřebnými k montáži, k revizi elektrických zařízení a kolaudaci.

Nabízíme zejména výrobu rozváděčů pro použití jako:
– rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO) podle normy ČSN EN 61439-3
– staveništní rozváděče (ACS) podle normy ČSN EN 61439-4
– rozváděče pro veřejné distribuční sítě (PENDA) podle normy ČSN EN 61439-5

V případě zájmu nás kontaktujte. Pro návrh rozváděče je potřeba projektová dokumentace, nebo přesné požadavky na rozměry a umístění rozváděče, vstupní a výstupní obvody, chrániče, jističe, přepěťové ochrany, ovládací a spínací prvky. Návrh rozváděče s Vámi budeme konzultovat a pokusíme se co nejvíce návrh přizpůsobit vaším potřebám.

Ověření návrhu rozváděče nn a dokumentace

Ověření návrhu se provádí u každého typu rozváděče, každý rozváděč má svého výrobce, svůj výrobní štítek jako každý výrobek a spolu s rozváděčem se dodává i dokumentace stanovená zákonem, vyhláškou a technickou normou. Vyrobené rozváděče Vám samozřejmě dodáme i s ověřením a veškerou dokumentací.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!