Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Do 9.8.2024 dovolená. Nové zakázky se přijímají až od poloviny srpna 2024!

Elektroinstalace v koupelně

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně

Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem jsou koupelny považovány za prostory zvlášť nebezpečné a elektroinstalace v koupelně se řídí normou ČSN 33 2000-7-701, která rozděluje koupelny na zóny podle vzdálenosti od vany (sprchy). Základním ochranným opatřením je ochrana odpojením od zdroje elektrického proudu jističem a proudovým chráničem. Doplňujícím ochranným opatřením je ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně, na které se může, například při nějaké závadě na elektrické instalaci, objevit nebezpečné dotykové napětí. Je nutné předepsaným způsobem spolehlivě propojit kovové vany, kovové součásti sprchových koutů, kovová vodovodní potrubí, potrubí ústředního vytápění, vzduchotechniky nebo chlazení, přístupné kovové stavební prvky (za ně jsou považovány i kovové zárubně a rámy oken) a případné další vodivé předměty.

V koupelně musí být ochranné opatření tvořené proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA i pro svítidla, a to i pokud jsou na malé napětí 12V a odděleny bezpečnostním transformátorem s dvojitou izolací. Elektrická zařízení musí být vhodná do koupelny a musí mít odpovídající krytí. Pro umývací prostory s umyvadlem, dřezem, jsou taktéž stanoveny podmínky pro umístění elektrických zařízení stanovené normou ČSN 33 2130.

Ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů v koupelně

Podle stupně nebezpečnosti, jsou rizikové prostory rozděleny do zón, jejichž přesná specifikace je v ČSN 33 2000-7-701 pro koupelny, sprchové kouty a v ČSN 33 2130 pro umývací prostory.

zóna 0 – vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany,
zóna 1 – od horního okraje vany do výšky 2,25 m nad podlahou,
zóna 2 – do vzdálenosti 60 cm od vany a do výšky 2,25 m nad podlahou,
zóna 3 – zbytek místnosti koupelny ve vzdálenosti od vany více než 60 cm.

Nejnáročnější požadavky jsou na tzv. zónu 0, tedy na normou přesně definovaný prostor vany nebo vnitřního prostoru sprchovacího koutu. Tam může být nanejvýše svítidlo nebo jiný pro tento prostor jednoznačně určený elektrický předmět v krytí IP X7, tedy zhotovený v kvalitním, vodu nepropouštějícím krytu. Navíc, toto svítidlo nebo jiné zařízení musí být napájeno bezpečným malým napětím SELV, do 12 V při střídavém napájení nebo do 30 V při stejnosměrném napájení. Zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny 0, 1 nebo 2.

Elektrická zařízení v zóně 1 musí mít krytí alespoň IP X5 a v zóně 2 musí mít krytí alespoň IP X4, avšak spínače nebo zásuvky smí být pouze pro obvody na bezpečné malé napětí (SELV). Do zóny 1 je povolena montáž elektrických ohřívačů vody, sprchových čerpadel, elektrického vybavení vířivých van a podobných elektrických zařízení.

Do zóny 2 lze montovat tatáž elektrická zařízení jako do zóny 1, a dále svítidla, ventilátory, topidla (topné žebříky) a další elektrická zařízení vyhovující příslušným normám z hlediska krytí i zajištění bezpečnosti před nebezpečným dotykovým napětím.

Až v zóně 3 lze instalovat zásuvky na napětí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroje s využitím proudového chrániče s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Pokud v koupelně není možné umístit zásuvku do zóny 3, zásuvka v koupelně být nesmí a umísťuje se např. na chodbu za dveřmi koupelny.

Ochranné zóny elektrické instalace v umývacím prostoru

Umývací prostory nejsou jenom v koupelně, mohou být na záchodech, v kuchyni, na různých pracovištích a v úklidové místnosti. Umývací prostor je vymezen od podlahy ke stropu svislými plochami procházejícími obrysy umyvadla nebo dřezu a zahrnuje prostor nad i pod umyvadlem či dřezem.

Případné zásuvky a spínače v blízkosti umyvadla nebo dřezu musí být mimo normou definovaný umývací prostor. Mohou být na hranici tohoto prostoru, pokud budou ve výšce nejméně 120 cm od podlahy. Při instalaci v menší výšce musí být ve vzdálenosti větší než 20 cm od hranice umývacího prostoru.

Svítidlo v umývacím prostoru musí být nejméně 1,8 m nad podlahou, přičemž světelný zdroj (žárovka, zářivka) musí být opatřen ochranným krytem. Všechny vnější části svítidel upevněných ve výšce do 2,5 m nad podlahou musí být z plastů, při montáži ve výšce nižší než 1,8 m musí být ve vyšším krytí a navíc musí být vybavena krytem odolávajícím mechanickým nárazům. V žádném případě ale nesmí být svítidlo níže než 40 cm nad horním okrajem umyvadla či dřezu.

Elektrické spotřebiče v koupelně a v umývacím prostoru

Za vhodná elektrická zařízení, použitelná pro montáž do definovaných zón a umývacích prostorů je možné považovat i různé koupelnové skříňky vybavené svítidly, pokud jsou v dokumentaci výslovně určeny pro takovýto způsob užití, v souladu s ustanovením zákona č. 90/2016 Sb. Vždy ale musí být připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Elektrické spotřebiče je bezpodmínečně nutné používat v souladu s návodem výrobce, nesmí přijít do styku s vodou a v žádném případě se nesmí používat ve vaně nebo ve sprše!

Návrh koupelny a odborné provedení elektroinstalace v koupelně

Pro každý konkrétní případ je nutné, aby zařazení jednotlivých částí koupelen a umývacích prostorů do jednotlivých zón, a tedy i pro vhodnost umístění potřebných elektrických zařízení, posoudil kvalifikovaný elektrikář s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. V koupelně hrozí vysoké nebezpečí, které by mohlo způsobit dokonce i smrtelný úraz elektrickým proudem. Ušetřit na elektroinstalaci koupelny se rozhodně nevyplácí, při závadě elektroinstalace v koupelně jde o život!

Chystáte rekonstrukci koupelny nebo bytového jádra? Navrhneme a provedeme Vám kvalitní a bezpečnou elektroinstalaci koupelny dle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!