Elektro Fiala s.r.o. Elektrikář Praha 4, revize a opravy elektroinstalace, elektrické vytápění, výroba rozváděčů nn, alarmy, kamery a datové sítě
Elektrikář, elektroinstalace, elektrická zařízení
... pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu ...
HLAVNÍ MENU

Revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů

Požadavky na elektrická zařízení stanoví zákony, vyhlášky a normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a elektrické spotřebiče. Cenu za připojení odběrného místa (cena za hlavní jistič) a cenu za distribuci stanoví Energetický regulační úřad. Připojovací podmínky k distribuční soustavě upřesňují zákony, vyhlášky, platné normy a rozhodnutí ERÚ. Před uvedením elektrických zařízení do provozu je nutná revize!

Revize elektrického zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Elektřina není vidět a to nejhorší je, že bez varování Vás dokáže ohrozit na zdraví, na životě, nebo způsobit značné škody na majetku. Je povinností majitele udržovat elektrická zařízení v bezpečném stavu po celou dobu životnosti. Revizí se zpravidla odhalí možné poškození elektrozařízení dříve, než dojde k úrazu nebo poškození majetku, a tím předejdete problémům a škodám.

Dokumentace skutečného provedení je k provedení revize potřebná, u pravidelné (mimořádné) revize je potřeba i původní výchozí revize, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize a zjištění skutečného stavu neobejde. Pokud není k dispozici dokumentace a výchozí revize, je možné alespoň ověřit stav a bezpečnost elektrického zařízení, případně navrhnout další postup.

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob. Pro firmy je tedy povinnost jednoznačná, inspektorát práce navíc může udělit finanční pokuty provozovateli elektrických zařízení bez platných revizí až do výše 2.000.000,- Kč. Veřejné provozovny, obchodní, ubytovací a zábavné prostory je již asi zbytečné více zdůrazňovat…

Revize a kontroly – povinnosti a odpovědnost majitele

Pro majitele bytových domů vyplývá z platné legislativy povinnost zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání.

Provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, provozovaných elektrických instalací, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí je zákonnou povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob.

Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku. V případě vzniku požáru či úrazu, se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany policie nebo pojišťovny. Pokud vyšetřování určí, že příčinou byla třeba závada na elektroinstalaci, pak se následně pátrá kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností. Pojišťovna při neodborné kontrole, neplatné revizi nebo dokonce její absenci, ve většině případů krátí pojistné plnění nebo neuhradí vzniklou škodu vůbec.

Údržba a revize elektroinstalace – prevence škody

Neohrožujte svůj majetek ani majetek lidí okolo Vás nebezpečím spočívajícím v nevyhovujícím stavu elektroinstalací. Proč je nutná údržba a revize elektroinstalace? Hlavním důvodem je správná funkce, ověření technického stavu a bezpečnosti elektrického zařízení jako prevence proti úrazu elektrickým proudem a riziku nebezpečí požáru. Pro byty a rodinné domy nejsou revize elektroinstalace povinné, přesto by bylo vhodné nechat si důkladně zkontrolovat rozvody, zejména pokud jde o staré hliníkové vedení. Často se stává že kontrola se provádí až když něco nejde, až když někde něco hoří.

Revize pro připojení odběrného místa (elektroměru)

Provádíme revize elektroinstalace a připojení elektrických spotřebičů pro připojení odběrného místa, změnu hlavního jističe před elektroměrem a pro změnu sazby. Pro připojení nebo změnu odběrného místa v distribuční síti ČEZ (středočeský kraj) Vám, kromě revizní zprávy, vystavíme i potvrzení o vydání zprávy o revizi. Neprovádíme revize odběrného místa v distribuční síti PRE (Praha a Roztoky), revizi odběrného místa PRE (přihlášku) Vám zajistíme smluvním partnerem.

Revize, oprava, údržba a servis silnoproudých i slaboproudých zařízení

Potřebujete revizi, opravu, údržbu a servis silnoproudých nebo slaboproudých zařízení a nechcete mít starosti navíc? Zajistíme Vám služby v oblasti elektrických zařízení silnoproudu i slaboproudu.

Vlastní Vaše firma průmyslový objekt, kanceláře či obchodní nebo zábavné centrum? Hledáte někoho, kdo by se Vám postaral o pravidelnou kontrolu a údržbu vašich elektrických rozvodů, osvětlení a zařízení? Hledáte někoho, kdo Vám zajistí servis technického zařízení budov? Pro firmy, administrativní či komerční centra zajistíme opravy a pravidelnou údržbu osvětlení i elektrických rozvodů a zařízení, jakož i servis dalšího technického zařízení, např. vzduchotechnika, klimatizace, topení, apod.

Provádíme revize elektroinstalace a elektrických zařízení, výchozí revize elektrických zařízení, pravidelné i mimořádné revize, revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí, revize elektrických zařízení strojů a strojních zařízení.

 

Hledáte elektrikáře, elektroinstalační firmu, potřebujete revizi elektroinstalace, kontrolu nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič nebo uvažujete o novém osvětlení? Nebo potřebujete revizi Vašeho elektrického spotřebiče, nářadí, strojů a případnou následnou opravu? Uvažujete o novém vytápění pro vaší kancelář, obchod, restauraci nebo chcete mít pohodu a klid do svého domu nebo bytu? Vykradli byt, dům, nebo firmu ve vašem okolí a chcete zabezpečit svůj majetek? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a servis podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Napište nám! Naším cílem je pohoda a bezpečnost pro Váš dům i firmu!